Svitene

Ko MPP darīja maijā?

Maijs pārskrējis vēja spārniem! Ko tad mēs šajā laikā esam izdarījuši? Sagaidījām Maggie no Hongkongas, parādījām Svitenes apkārtni, iepazinām stāstus par Honkongu un iepazīstinājām viņu ar Latviešu tradīcījām! Īstenojām ilgi […]

Ko MPP darīja maijā? Read More »

Jauniešu iesaiste vietējās kopienās: “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekts biedrībā “Mums pieder pasaule”

Apstiprinātajā “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektā Nr. 2024-1-LV02-ESC51-VTJ-000205268 biedrībai “Mums pieder pasaule” ir piešķirta dotācija 17 878.00 euro. Šī summa tiks izmantota, lai uzņemtu divus starptautiskos brīvprātīgos jauniešus biedrībā

Jauniešu iesaiste vietējās kopienās: “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekts biedrībā “Mums pieder pasaule” Read More »

Piedalāmies Latvijas Jaunatnes padomes organizētājā konferencē “Jaunatnes jomas potenciāls: izaicinājumi un iespējas jaunatnes darbā”

Piedalījāmies Latvijas Jaunatnes padomes organizētājā konferencē “Jaunatnes jomas potenciāls: izaicinājumi un iespējas jaunatnes darbā”, bijām gan klausītāju, gan paneļdiskusijas sēdvietās. Diskutējām par to, ka pašvaldības vēlēšanās vajadzētu balsot no 16

Piedalāmies Latvijas Jaunatnes padomes organizētājā konferencē “Jaunatnes jomas potenciāls: izaicinājumi un iespējas jaunatnes darbā” Read More »

Kas noticis decembrī?

Decembris – pēdējais gada mēnesis. Ko tad mēs sadarījām pa šo laiku? Svētku gaidās bijām virtuozi, entuziastiski piparkūku cepēji un piparkūku mājiņu taisītāji. Darbnīcas organizējām gan Viesturos, gan Svitenē. Paspējām

Kas noticis decembrī? Read More »