Pilsrundāles vidusskolas Līdzdalības nodarbību apkopojums

Esam strādājuši pie līdzdalības datu apkopošanas un nu tos varam arī prezentēt jums.

NVO “Mums pieder pasaule” no 2024.gada 15.-19.aprīlim Pilsrundāles vidusskolā līdzdalības nodarbībās noskaidroja, kas jauniešu prāt būtu jāuzlabo skolā un vietā, kur jaunieši dzīvo.

Līdzdalības nodarbībās piedalījās 10 Pilsrundāles vidusskolas klases – no 5.līdz 11.klasei, pavisam 131 jaunieši.

24.aprīlī, tiekoties ar Pilsrundāles vidusskolas direktori Daigu Saku, pārrunājām līdzdalības nodarbībās tapušos jauniešu ieteikumus par uzlabojumiem skolā, kā arī turpmāko sadarbību ar Pilsrundāles vidusskolu. Kopīgi meklēsim risinājumus, veicināsim līdzdalību un izpratni par notiekošo skolā un sabiedrībā, lai pasaule kļūtu labāka gan jauniešiem, gan arī pārejiem 🤩💛.

Plānojam tikties arī ar Rundāles apvienības iedzīvotāju padomēm, lai tās informētu par jauniešu viedokli.

Daži secinājumi no nodarbībām:

  • Būtu nepieciešams izskaidrot skolēniem, kāpēc ēdienā ir sāls ierobežojumi, un dažādot pusdienu piedāvājumu (44).
  • Izmaiņas stundu un starprīžu plānojumos iesaka visu klašu audzēkņi (21), kā arī dažādot skolas ikdienu ar pasākumiem, pulciņiem, mūziku utml. (35).
  • Visu klašu audzēkņi uzskata, ka apkārtnē būtu nepieciešami vairāk veikali, kas norāda uz patērētāju sabiedrības attīstību. Veikalu nav Viesturos, Vecrundālē, Ziedoņos.
  • 39 balsis par pasākumu tēmu norāda uz pasākumu nepieciešamību tieši jauniešu auditorijai jauniešu dzīves vietās.
  • Vides labiekārtošana atbilstoši jauniešu vajadzībām ir visaktuālākais jautājums gan skolā, gan dzīvesvietā (232).
  • Skolā aktuālākais jautājums ir par atpūtas telpu (18), dzīvesvietās – atpūtas un sporta vietu iekārtošana, atjaunošana, labiekārtošana.

Nodarbības īstenotas SIF projekta “Lai pasaule kļūtu labāka” ietvaros.

Datu apkopojums atrodams šeit.