Mēs sniedzam lauku jauniešiem un bērniem iespējas, kuras citādi viņi nevarētu atļauties.

MISIJA

Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti LAUKOS, lai Latvijas lauki paliek DZĪVI, un lai būtu vēlme atgriezties uz dzīvi ŠEIT!

vīzija

Izcils piemērs un dzinējspēks jauniešu un kopienas attīstībai.

MĒRĶI

 

 

  • Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
  • Veicināt savas un citu kultūru iepazīšanu un sekmēt iekļaušanu.
  • Uzlabot vietējās kopienas vidi.
  • Paaugstināt organizācijas biedru zināšanas, prasmi un sadarbību.

Vērtības

 

 

Komanda

Mēs esam spēcīga komanda, kuras pamatā ir cieņa, uzticība un ģimeniskums. Komandā varam izdarīt vairāk, produktīvāk un dažādāk.

Iniciatīva

Mēs īstenojam savas idejas, darot, radot, iesaistoties un iesaistot citus, lai attīstītos paši un dotu iespēju attīstīties citiem.

Atbildība

Iesāktos darbus pabeidzam nepieviļot savu komandu. Sākot darīt, izvērtējam savas spējas izdarīt – nemētājamies ar solījumiem.

Radošums

Ļauj mums plašāk paskatīties uz pasauli un ieraudzīt neizmantotās iespējas. Tas attīsta organizāciju un mūs, kā arī veicina kopienas izaugsmi.

Mūsu sociālā ietekme:

Aktīvāki lauku bērni un jaunieši

 

Radošāki, uzņēmējspējīgāki, zinošāki un sociālāki lauku jaunieši

bērni un jaunieši - pasākumu dalībnieki
0 +
EUR
Finansējums
0 +
gadu pieredze
jaunatnes jomā
0 +
pasākumi bērniem un jauniešiem
0 +

Palīdzi mums palīdzēt!

Palīdzi bērniem un jauniešiem pilnveidoties, attīstīt prasmes un saņemt vienlīdzīgas iespējas uz nākotni!

Mūsu draugi

Mums piesekot vari arī šeit