Projekti

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS. PROJEKTS "NĀKAMAIS LĪMENIS".

2021.gada augustā biedrība “Mums pieder pasaule” noslēgusi līgumu ar Aktīvo iedzīvotāju fondu par projekta “Nākamais līmenis” īstenošanu. Projekta "Nākamais līmenis" mērķis ir izstrādāt un ieviest Rundāles novada jauniešu organizācijās efektīvu pārvaldības sistēmu, ilgtermiņa stratēģiju un reklāmu, un biedrībai "Mums pieder pasaule" uzsākt saimniecisko darbību. Projektu 100% finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 19992,20 eiro. Līg.Nr. AIF/2021/IK/027. Darbs pie stratēģijas izstrādes sākās 18. un 19 augustā, kad jauniešu biedrībām “Mums pieder pasaule” un “INICIO” notika divu dienu stratēģijas seminārs, kuru vadīja biznesa treneris un biedrību mentors Arnolds Brūders. Semināra mērķis bija izveidot katras biedrības stratēģiju līdz 2023. gadam. Šo divu dienu laikā tika noteiktas biedrības vērtības, mērķi, misija, kā arī saliedētas biedrību komandas. Abu biedrība sadarbība sākās 2017. gadā, kad līdzīgā seminārā jaunieši veidoja rīcības plānu, saliedēja komandu, tajā radās ideja un vēlāk tika sarīkoti “Asfalta svētki” un izveidota “Rundāles Pils šausmu spēle”. Otrās dienas vakarā, kad bija laiks atziņām par padarīto, viena kopējā atziņa bija jauno biedru iepazīšana. Uz šīm apmācībām katrai biedrībai pievienojās 3 jauni biedri. “Manuprāt, šī noteikti bija ideālā vieta, kur jaunajiem dalībniekiem uzsākt savu darbu biedrībā, jo šajās dienās par biedrību un tās biedriem neformālā gaisotnē varēja uzzināt visu. Tagad uzreiz ir skaidrs, kādas ir mūsu pašu un uz kādām vērtībām balstās biedrība, kāpēc mēs esam, ko darām un ko vēl darīsim. Tieši tik pat bija svarīgi iepazīt arī vecos biedrus, kas, man liekas, arī ļoti labi izdevās. Pēc šīm dienām noteikti nevajadzētu būt kādiem neveikliem brīžiem.” Šādi par jauno biedru iejušanos komentē Eva Reinfelde, biedrības “Mums pieder pasaule” valdes priekšsēdētāja. Kopā stratēģijas izveidošanā piedalījās 14 cilvēki – 8 “Mums pieder pasaule” jaunieši, 6 “INICIO” jaunieši. Pārdomas no INICIO puses sniedz Alise Lapsa: “Kopš pandēmijas ierobežojumu ieviešanas, mūsu biedrības dalībniekiem nācās rast radošas pieejas ieplānoto pasākumu īstenošanai- attālināti. Ar laiku nespēja tikties apgrūtināja sadarbību un motivācija aktīvi darboties lēnām izsīka. Apmācības kopā ar MPP biedrību palīdzēja mums atjaunot INICIO mērķus un vīziju, rast idejas jauniem un oriģināliem pasākumiem, kā arī iepazīstināt jaunos biedrus ar biedrības vadības mehānismiem. Apmācību vadītājs Arnolds prata atrast vienkāršu pieeju mūsu biedrības atjaunošanas uzdevumiem. Mūsu mīļākā dienas daļa sekoja pēc garās apmācību dienas- saliedētības aktivitātes ar MPP biedriem, kurās ietilpa improvizācijas, lomu un galda spēles. Kopā būšana un darbošanās atgādināja mūsu biedrību savstarpējo draudzību pirms pandēmijas- šāda apziņa veicināja sarunas par turpmāku sadarbību nākotnes pasākumos. Kopumā apmācības palīdzēja INICIO “atgriezties uz sliedēm”- līdz šim esam jau atsākuši veidot projektu, plānot pasākumus un regulāri tiekamies biedru starpā, ievērojot valstī ieviestos drošības noteikumus. Visbūtiskāk- gatavojamies izplatīt INICIO un MPP darbību citviet Zemgalē, plānojot sadarboties ar citām jauniešu biedrībām! Paldies MPP un Arnoldam par iespēju piedalīties!” Pēc divu dienu intensīva darba, pirmajā dienā pēc 12 stundu darba un otrajā dienā pēc 8 stundu darba mērķis tika sasniegts. Katra biedrība mājās devās ar skaidru misiju un mērķiem, ko piepildīt nākamo divu gadu laikā. Skaidrība par pasākumiem un liels nogurums liecināja, ka iecerētais ir izdevies. Oktobrī un novembrī plānots strādāt pie biedrību zīmola maiņas, reklāmas un saimnieciskās darbības plānošanas. Informācija par projektu un biedrības darbu: www.facebook.com/NakamaisLimenis un www.facebook.com/mumspiederpasaule .

Sabiedrības integrācijas fonds. projekts "Kopienā ir spēks"

2022.gada janvārī ir apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda projekts "Kopienā ir SPĒKS". Projekta "Kopienā ir SPĒKS" mērķis ir stiprināt vietējo kopienu un lauku jauniešu pilsonisko līdzdalību un piederības sajūtu Latvijai, iesaistot iedzīvotājus NVO aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā, kā arī stiprināt biedrības “Mums pieder pasaule” kapacitāti. Projekta aktivitātes notiks Svitenē - pirmās - jau aprīlī, jauniešu festivālā "Strelka", divas radošās darbnīcas vasarā un rudenī - projekta noslēdzošā un vietējo kopienu iesaistošā aktivitāte - Svitenes pils centrālās puķu dobes pārveidošana. Projekta rezultātā tiks veicināta jauniešu un citu iedzīvotāju izpratne par līdzdalību un demokrātiju; stiprināta piederības sajūta Latvijai un veicināta jauniešu izpratne par iespējām strādāt, dzīvot un radīt sev darba vietu laukos; uzlabota bērnu un jauniešu psihoemocionālā veselība; stiprināta biedrības “Mums pieder pasaule” kapacitāte. Projekta finansējums ir 10000 EUR, projekta pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA. projekts "Tuvāk".

Biedrība “Mums pieder pasaule” 2022.gada 20.maijā uzsāk projekta “Tuvāk” īstenošanu. Projektā jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam tiks piedāvātas dažādas aktivitātes gada garumā – pārgājieni, laivu braucieni, izbraucieni ar divriteņiem, uzdevumi, kas saistīti ar sadarbību un komunikāciju, un citas. Projekta mērķis ir iesaistīt projektā un integrēt citu jauniešu vidū jauniešus ar ierobežotām iespējām, sniegt viņiem iespēju socializēties un motivēt viņus iesaistīties vietējā līmeņa jaunatnes organizācijās. Sadarbībā ar biedrību “Laiks jauniešiem” un Saulaines sociālā centra darbiniekiem, plānots arī sadraudzēties ar ukraiņu jauniešiem un kopā piedalīties projekta aktivitātēs, kā arī iepazīt darbu ar jauniešiem Svitenē un Īslīcē. Pirmā aktivitāte notiks 11.jūnijā pie Saulaines sociālā centra. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums - 6999,29 EUR. Projekts “Tuvāk” tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024.gadam valsts budžeta ietvaros.

JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA. PROJEKTS "strelka".

No 2021.gada 1.novembra uzsāksim īstenot projektu “Strelka”, kura galvenā aktivitāte nākošā gada vasaras sākumā būs divu dienu jauniešu festivāls “Strelka” par tēmu “Ko darīt laukos”. Festivālā būs gan radošās darbnīcas, gan iespēja piedalīties diskusijās un podkāstos, iepazīt Bauskas novada jauniešu biedrības un to piedāvājumu, pasportot un paēst un, protams, - arī padejot muzikālajā daļā.

Projekta laikā Svitenes jauniešu centrā notiks Tehnoloģiju vakari ar LEGO sacensībām un konstruēšanu, robotu programmēšanu un konstruēšanu un 3D printēšanu. MPP jaunieši interesentiem vadīs 2 meistarklases – par galda etiķeti un ziepju gatavošanu.

Gaidīsim jaunos biedrus uz MPP kristībām – mums būs savs krustēvs, kas līdz šim palīdzējis biedrībai augt un sapņot.

Sekojiet informācijai, jo festivāla plānošanā mēs aicināsim JŪS talkā!

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros. 

bauskas novada finansējums NVO

No pirmdienas līdz ceturtdienai Jauniešu telpas Svitenē jauniešiem atvērtas! Šo iespēju nodrošina biedrība “Mums pieder pasaule”, pateicoties sadarbībai ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Kopš aprīļa biedrībā ir nodarbinātas divas jaunietes –  Laura Upīte un Laura Šterna, paralēli citiem projektu vadītāju asistenta darbiem,  Laura un Laura piedāvā jauniešu telpās un ārā dažādas aktivitātes – galda spēļu pēcpusdienas, jaunrades pēcpusdienas ar 3D printeri, robotiņu konstruēšanu un vadīšanu un LEGO, āra spēles un mobilos spotiņus- šūpuļtīklus, ko jaunieši var aizņemties pirmdien – ceturtdien no plkst.15.00-20.00.

Un, kamēr vēl ir projekta finansējums- dalībniekiem ir ūdens,  tēja un uzkodas.

Uzkodas un jaunrades pēcpusdienas  tiek nodrošinātas projekta “Strelka” ietvaros un tiek finansētas no valsts budžeta 2021.-2023.gadam.