PROJEKTS "NĀKAMAIS LĪMENIS".

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS

PROJEKTS "NĀKAMAIS LĪMENIS".

2021.gada augustā biedrība “Mums pieder pasaule” noslēgusi līgumu ar Aktīvo iedzīvotāju fondu par projekta “Nākamais līmenis” īstenošanu. Projekta “Nākamais līmenis” mērķis ir izstrādāt un ieviest Rundāles novada jauniešu organizācijās efektīvu pārvaldības sistēmu, ilgtermiņa stratēģiju un reklāmu, un biedrībai “Mums pieder pasaule” uzsākt saimniecisko darbību. Projektu 100% finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 19992,20 eiro. Līg.Nr. AIF/2021/IK/027. Darbs pie stratēģijas izstrādes sākās 18. un 19 augustā, kad jauniešu biedrībām “Mums pieder pasaule” un “INICIO” notika divu dienu stratēģijas seminārs, kuru vadīja biznesa treneris un biedrību mentors Arnolds Brūders. Semināra mērķis bija izveidot katras biedrības stratēģiju līdz 2023. gadam. Šo divu dienu laikā tika noteiktas biedrības vērtības, mērķi, misija, kā arī saliedētas biedrību komandas. Abu biedrība sadarbība sākās 2017. gadā, kad līdzīgā seminārā jaunieši veidoja rīcības plānu, saliedēja komandu, tajā radās ideja un vēlāk tika sarīkoti “Asfalta svētki” un izveidota “Rundāles Pils šausmu spēle”. Otrās dienas vakarā, kad bija laiks atziņām par padarīto, viena kopējā atziņa bija jauno biedru iepazīšana. Uz šīm apmācībām katrai biedrībai pievienojās 3 jauni biedri. “Manuprāt, šī noteikti bija ideālā vieta, kur jaunajiem dalībniekiem uzsākt savu darbu biedrībā, jo šajās dienās par biedrību un tās biedriem neformālā gaisotnē varēja uzzināt visu. Tagad uzreiz ir skaidrs, kādas ir mūsu pašu un uz kādām vērtībām balstās biedrība, kāpēc mēs esam, ko darām un ko vēl darīsim. Tieši tik pat bija svarīgi iepazīt arī vecos biedrus, kas, man liekas, arī ļoti labi izdevās. Pēc šīm dienām noteikti nevajadzētu būt kādiem neveikliem brīžiem.” Šādi par jauno biedru iejušanos komentē Eva Reinfelde, biedrības “Mums pieder pasaule” valdes priekšsēdētāja. Kopā stratēģijas izveidošanā piedalījās 14 cilvēki – 8 “Mums pieder pasaule” jaunieši, 6 “INICIO” jaunieši. Pārdomas no INICIO puses sniedz Alise Lapsa: “Kopš pandēmijas ierobežojumu ieviešanas, mūsu biedrības dalībniekiem nācās rast radošas pieejas ieplānoto pasākumu īstenošanai- attālināti. Ar laiku nespēja tikties apgrūtināja sadarbību un motivācija aktīvi darboties lēnām izsīka. Apmācības kopā ar MPP biedrību palīdzēja mums atjaunot INICIO mērķus un vīziju, rast idejas jauniem un oriģināliem pasākumiem, kā arī iepazīstināt jaunos biedrus ar biedrības vadības mehānismiem. Apmācību vadītājs Arnolds prata atrast vienkāršu pieeju mūsu biedrības atjaunošanas uzdevumiem. Mūsu mīļākā dienas daļa sekoja pēc garās apmācību dienas- saliedētības aktivitātes ar MPP biedriem, kurās ietilpa improvizācijas, lomu un galda spēles. Kopā būšana un darbošanās atgādināja mūsu biedrību savstarpējo draudzību pirms pandēmijas- šāda apziņa veicināja sarunas par turpmāku sadarbību nākotnes pasākumos. Kopumā apmācības palīdzēja INICIO “atgriezties uz sliedēm”- līdz šim esam jau atsākuši veidot projektu, plānot pasākumus un regulāri tiekamies biedru starpā, ievērojot valstī ieviestos drošības noteikumus. Visbūtiskāk- gatavojamies izplatīt INICIO un MPP darbību citviet Zemgalē, plānojot sadarboties ar citām jauniešu biedrībām! Paldies MPP un Arnoldam par iespēju piedalīties!” Pēc divu dienu intensīva darba, pirmajā dienā pēc 12 stundu darba un otrajā dienā pēc 8 stundu darba mērķis tika sasniegts. Katra biedrība mājās devās ar skaidru misiju un mērķiem, ko piepildīt nākamo divu gadu laikā. Skaidrība par pasākumiem un liels nogurums liecināja, ka iecerētais ir izdevies. Oktobrī un novembrī plānots strādāt pie biedrību zīmola maiņas, reklāmas un saimnieciskās darbības plānošanas. Informācija par projektu un biedrības darbu: www.facebook.com/NakamaisLimenis un www.facebook.com/mumspiederpasaule .

2023.gada aprīlī biedrības “Mums pieder pasaule” biedri tikās kārtējā divu dienu  stratēģijas plānošanas seminārā Bruknas muižā, ko vadīja ilggadējs jaunatnes darbinieku treneris Rinalds Rudzītis. Rinalda vadībā mēs pārskatījām iepriekš ieplānoto un bijām pārsteigti, cik patiešām daudz šajā projektā padarīts, noformulējām vīziju, izvirzījām mērķus un pārskatījām vērtības un noteicām uzdevumus.  Visi biedri uzzināja, kā Evai, Vitai, Renāram un Gintam klājās Islandē, iedvesmojām komandu tik ļoti, ka arī ieplānojām savā stratēģijā starptautiskās nometnes.

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts “Nākamais līmenis” ir veiksmīgi noslēdzies, piedāvājot  “Mums pieder pasaule”  iespēju pilnveidot savas kapacitāti, ieviest efektīvu pārvaldības sistēmu, izstrādāt stratēģiju un reklāmu, kā arī uzsākt saimniecisko darbību.

Galvenie projekta rezultāti:

 1. Veiksmīgi novadīti 5 kapacitātes semināri 20 biedriem un brīvprātīgajiem.
 2. Nodarbināti 4 darbinieki projekta laikā, no kuriem 3 ir jaunieši vecumā no 18-24 gadiem.
 3. Biedrība “Mums pieder pasaule” ir uzsākusi saimniecisko darbību un izveidojusi e-veikalu.
 4. Sasniegta pieckāršota auditorija reklāmas un publicitātes jomā.
 5. Veiksmīgi īstenotas tiešsaistes nodarbības un izveidoti online kursi.
 6. Izveidots jauns MPP logo un noteiktas korporatīvās krāsas.
 7. Iegūti ieņēmumi no biedrības pamatdarbības un veikala pārdošanas.

Projekta ietekme:

 1. Biedrība “Mums pieder pasaule” ir mazinājusi atkarību no projektiem.
 2. Veicināta sociālajai atstumtībai pakļauto jauniešu iekļaušana biedrību darbībā.
 3. Stiprināta jauniešu organizāciju stratēģiskā sadarbība.
 4. Veicināta jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība.

Projekts “Nākamais līmenis” ir devies tālāk par sākotnējiem mērķiem, radot ilgtermiņa ietekmi uz biedrības darbību un jauniešu iesaisti. Tas ir palīdzējis stiprināt biedrību, veicinot tās atpazīstamību un ilgtspēju.

PROJEKTS "NĀKAMAIS ATTIECĪBU LĪMENIS".

Ir atbalstīts projekts “Nākamais attiecību līmenis”, kura mērķis ir pieredzes apmaiņa par starptautisko cilvēkresursu piesaisti un saimnieciskās darbības īstenošanu nevalstiskajā organizācijā. Mūsu pieredzes apmaiņas objekts – Islandes NVO “SEEDS”, labās prakses un pieredzes devējs saistībā ar brīvprātīgo darbu un  saimniecisko darbību – nometņu un darba nometņu organizēšanu.
Šajā projektā partneris uzņems 4 cilvēku komandu un organizēs iepazīšanās un pieredzes apmaiņas aktivitātes Reikjavikā un citās Islandes vietās, kur atrodas SEEDS nometņu bāzes vietas. Tiks apsvērtas nākotnes sadarbības iespējas gan Latvijā, gan Islandē.
Šis būs pirmais biedrības “Mums pieder pasaule” partneris Islandē, no kura iepazīt un, iespējams, pārņemt labo praksi; ar lielu pieredzi brīvprātīgā darba jomā, nometņu organizēšanā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
Projektu 100% finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 4996,05 eiro. Līg.Nr. AIF/2022/BI/11.
 
Esam satikušies un noslēguši sadarbības līgumu ar partnera organizāciju SEEDS Iceland, lai dotos pieredzes apmaiņas vizītē uzzinātu, kā organizēt NVO darbu ilgtspējīgi un būt neatkarīgiem no projektu konkursiem.