2022.gads - Eiropas jaunatnes gads

Eiropas jaunatnes gada ietvaros biedrība “Latvijas jaunatnes padome” 2022.gadā ir izsludinājusi jauniešu iniciatīvas, katra no tām var saņemt 1000 EUR atbalstu Eiropas Komisijas atbalstītā projekta “EJG Latvijā” (Grant Agreement EAC/S50/2021) iniciatīvu konkursa ietvaros.

projekts "radošs un aktīvs"

Šo projektu iniciēja Laura Šterna, kas MPP darbojas ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/ ietvaros. Lai pašai un jauniešiem darbs būtu interesantāks, projektā tiks iegādāti dažāda veida materiāli radošām nodarbēm, našķi un uzkodas, un Laura arī dosies parādīt MPP radošo pēcpusdienu darbu Rundāles un Viesturu pagasta bērniem un jauniešiem. 

Projektā saņemtais finansējums – 1000 EUR.

Projekts "Jauniešu telpas Viesturos iekārtošana"

Šo projektu iniciēja Viesturu pagasta jaunieši, kad tikāmies pirmo reizi  projekta “Radošs un aktīvs” ietvaros. Projektu saņēmās uzraktīt Monta, taču viņu ar idejām atbalstīja vēl 11 vietējie bērni un jaunieši. 

Projekta laikā līdz 2022.gada 1.decembrim tiks iekārtota jauniešu telpa Viesturos, Viesturu kultūras centrā. Telpā tiks veikts kosmētiskais remonts un iegādāts pats nepieciešamākais inventārs jauniešu vajadzībām.

Projektā saņemtais finansējums – 1000 EUR.