No 29.aprīļa līdz 7.maijam biedrība uzņēma brīvprātīgo no Honkongas

Desmit dienas aizskrēja vēja spārniem un mūsu organizācijas pirmā starptautiskā brīvprātīgā meitene, turklāt no Honkongas, ir bijusi šeit, palīdzējusi veidot Grafiti dienas, iepazinusi mūs un mazu daļiņu Latvijas.
Kas bija Megijas atklājumi un secinājumi?
✅Koki te ir lieli, augsti, un vienas nedēļas laikā ļoti strauji viss kļuva vēl zaļāks;
✅Cilvēki jauki un sirsnīgi;
✅Pārsteidzoši, ka jauniešiem padsmit gados ir savas domas un savs viedoklis gan par dažādību un iekļaušanu, gan vispār par dzīvi;
✅“Svitenē tiešām ir iekļaujoši jaunieši un cilvēki, jo visi ar mani sarunājās angļu valodā, arī tad, ja sarunas bija savstarpējas”.
Arī mēs esam guvuši no Megijas pieredzi – kultūras dažādību, stāstus par brīvprātīgo darbu, enerģiju un dažādus interesantus ieteikumus. Esam gandarīti, ka starptautiskā sadarbība var dot tik daudz pozitīvu iespaidu!
Lai veicas turpmākajos piedzīvojumos un projektos, un ceram, ka šī pieredze bija tikpat nozīmīga arī tev! Ceram tevi redzēt atkal nākotnē – varbūt nākamajā Grafiti dienas pasākumā vai kādā citā projektā šeit Latvijā vai kur citur pasaulē.
Paldies Jaunatne smaidam / Youth for Smile, ka jūs draudzējaties ar pasaules brīvprātīgā darba organizācijām!