Ko MPP darīja maijā?

👀 Maijs pārskrējis vēja spārniem!
Ko tad mēs šajā laikā esam izdarījuši?
✅ Sagaidījām Maggie no Hongkongas, parādījām Svitenes apkārtni, iepazinām stāstus par Honkongu un iepazīstinājām viņu ar Latviešu tradīcījām!
✅ Īstenojām ilgi gaidīto Grafiti festivālu, secinājām, ka grafiti zīmēt nav tik viegli, cik liekas! Uzzinājām no citiem, ko nākošajā festivālā darīt, un ko nedarīt.
✅ Apciemojām Jauniešu studiju @jsbambuss, tuvāk iepazinām starptautisko brīvprātīgo darbu.
✅ Eva Reinfelde piedalījās Jaunatnes padomes konsultatīvajā sēdē kur sprieda par jaunatnes politikas aktivitātēm 2025.gadā.
✅ Ir apstiprināts “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projekts, lai uzņemtu divus starptautiskos brīvprātīgos jauniešus.
✅Ir apstiprināts “Eiropas Solidaritātes korpusa” projekts “Skaistums katrā sīkumā”. Šī projekta laikā dažādos pasākumos runāsim par Eiropas Savienības vērtībām.
✅Piedalījāmies Sabiedrības integrācijas fonds pirmajā NVO inkubatoru darbnīcā.
✅Kopā ar Bauskas novada jaunatnes jomas pārstāvjiem piedalījāmies @jspa_latvia rīkotajās “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” apmācībās.
✅Stādījām kaktusus.
Tieši tik raibs un darbīgs ir bijis mūsu maijs