Piedalāmies Latvijas Jaunatnes padomes organizētājā konferencē “Jaunatnes jomas potenciāls: izaicinājumi un iespējas jaunatnes darbā”

Piedalījāmies Latvijas Jaunatnes padomes organizētājā konferencē “Jaunatnes jomas potenciāls: izaicinājumi un iespējas jaunatnes darbā”, bijām gan klausītāju, gan paneļdiskusijas sēdvietās.

Diskutējām par to, ka pašvaldības vēlēšanās vajadzētu balsot no 16 gadu vecuma, jo tad deputāti vairāk ieklausītos jauniešos, runātu jauniešiem saprotamā valodā un vairāk savās partiju programmās iekļautu jautājumus, kas ir saistoši jauniešiem. Starpcitu, par šo iniciatīvu var nobalsot: https://manabalss.lv/tiesibas-velet-no-16-gadu-vecuma/show

Nākošā diskusijā par jauniešiem atbalstošu infrastruktūru vienojāmies, ka viss atduras pie finansēm un arī nelielā jauniešu daudzuma lauku teritorijās,

Konferences ierakstu var skatīt šeit.