Jauniešu iesaiste vietējās kopienās: “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekts biedrībā “Mums pieder pasaule”

Apstiprinātajā “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektā Nr. 2024-1-LV02-ESC51-VTJ-000205268 biedrībai “Mums pieder pasaule” ir piešķirta dotācija 17 878.00 euro. Šī summa tiks izmantota, lai uzņemtu divus starptautiskos brīvprātīgos jauniešus biedrībā uz 7 mēnešiem. Jaunieši organizēs aktivitātes vietējiem jauniešiem un bērniem Svitenes, Rundāles un Viesturu pagastos, nodrošinot kvalitatīvu brīvprātīgā laika pavadīšanu. Viņi veicinās izpratni par iecietību pret daudzveidību un diskriminācijas novēršanu.