Apstiprināts biedrības “Mums pieder pasaule” projekts “Skaistums katrā sīkumā”

Ir apstiprināts biedrības “Mums pieder pasaule” iesniegtais “Eiropas Solidaritātes korpusa” projekts  “Skaistums katrā sīkumā”, kura laikā būs atvērto durvju diena jauniešu vecākiem, jaunieši veidos fotoizstādi, kopā ar iedzīvotājiem stādīs pavasara puķu sīpolus, piedalīsies dažādās radošajās darbnīcās, kurās taps dekori, putnu būrīši, žabo, un tiks izveidoti 2026.gada kalendāri.  Projekta darbības ir plānotas tā, lai tām būtu ilgtermiņa pozitīva ietekme uz vietējo vidi un kopienas dzīvi, piemēram, izviedotie dekori, labiekārtotās telpas, iestādītās sīpolpuķes un izliktie putnu būrīši radīs prieku un labvēlīgu vidi kopienai vairākus gadus.

Projekts tiks īstenots no 2024.gada 1.septembra līdz 2025.gada 30.jūnijam.

Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Skaistums katrā sīkumā” Nr. 2024-1-LV02-ESC30-SOL-000234391  dotācija ir 8570.00 euro.