MPP piedalās apmācībās “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”

Biedrības “Mums pieder pasaule” valdes locekle Vita Reinfelde kopā ar Bauskas novada jaunatnes jomas pārstāvjiem  piedalījās Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras rīkotajās  apmācībās “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”.

Projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” mērķis ir izveidot mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu, uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, to sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem (t.sk. e-pakalpojumu attīstību) un mērķa grupas vajadzībām, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes.

Vairāk par projektu: šeit.