Piedalāmies Latvijas jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē

15.februārī Eva Reinfelde piedalījās  Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē, kur apsprieda Labklājības ministrijas plānotos grozījumus Brīvprātīgā darba likumā un apskatīja tuvāk vienotas kvalitātes ietvaru darbam ar jaunatni pašvaldībās projektu.

Piedalāmies Latvijas jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē Read More »