Svitenes pils krātuves materiālu digitalizēšana

Esam uzsākuši digitalizēt Svitenes pils krātuves materiālus, ko daudzu gadu garumā ir sakrājusi sviteniete, bijusī Svitenes skolas direktore, vēl iepriekš mācību pārzine un pionieru vadītāja, Gunta Novika.

Pašlaik digitalizējam senākos laika lieciniekus – dokumentus, afišas, avīzes no 1920-ajiem gadiem.

Krājumu digitalizēšanas aktivitātes notiek LEADER projekta   “DigiTuvāk” ietvaros, projekta Nr.22-06-AL07-A0192201-000008.