Sadarbības partneris Islandē

AIF ir  atbalstījis projektu “Nākamais attiecību līmenis”, kura mērķis ir pieredzes apmaiņa par starptautisko cilvēkresursu piesaisti un saimnieciskās darbības īstenošanu nevalstiskajā organizācijā. Mūsu pieredzes apmaiņas objekts – Islandes NVO “SEEDS”, labās prakses un pieredzes devējs saistībā ar brīvprātīgo darbu un  saimniecisko darbību – nometņu un darba nometņu organizēšanu. Interesanti, ka pirms pus gada MPP valdes priekšsēdētāja Eva Reinfelde bija jauniešu apmaiņā Islandes SEEDS, nodibināja labus kontaktus, un tagad plānojam šo draudzību nostiprināt.
Šajā projektā partneris uzņems 4 cilvēku komandu un organizēs iepazīšanās un pieredzes apmaiņas aktivitātes Reikjavikā un citās Islandes vietās, kur atrodas SEEDS nometņu bāzes vietas. Tiks apsvērtas nākotnes sadarbības iespējas gan Latvijā, gan Islandē.
Šis būs pirmais biedrības “Mums pieder pasaule” partneris Islandē, no kura iepazīt un, iespējams, pārņemt labo praksi; ar lielu pieredzi brīvprātīgā darba jomā, nometņu organizēšanā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
Esam satikušies un noslēguši sadarbības līgumu ar partnera organizāciju SEEDS Iceland, lai dotos pieredzes apmaiņas vizītē uzzinātu, kā organizēt NVO darbu ilgtspējīgi un būt neatkarīgiem no projektu konkursiem. Interesanti, ka SEEDS vadītājs Oskars pats ir argentīnietis, pirms 20 gadiem pārcēlies uz dzīvi Islandē un brīvi sarunājas 5 valodās.
Projektu 100% finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 4996,05 eiro. Līg.Nr. AIF/2022/BI/11.