Pašpārvalžu forums februārī

Trešdienas, 22.februāra rītā, Vita Reinfelde, biedrības valdes locekle, kopā ar citiem Bauskas novada jaunatnes jomas pārstāvjiem piedalījās Bauskas novada pašpārvalžu forumā, lai skolu pārstāvjiem novadītu darbnīcas par dažādām jaunatnei aktuālām tēmām. Pirmajā pašpārvalžu forumā piedalījās 60 jauniešu no 6 Bauskas novada skolām. MPP darbnīcas tēma bija karjera. Šis noteikti ir problemātisks jautājums jauniešiem, to arī noskaidrojām sarunās:

 • četri jaunieši no visiem ir domājuši, ka varētu strādāt Bauskas novadā;
 • 5 dalībnieki zina, ka nākotnē būs uzņēmēji;
 • puse no dalībniekiem pagājušajā vasarā ir strādājuši algotu darbu, turklāt lielākā daļa darbu uzsākuši ar pazīstamo vai ģimenes starpniecību, mazākā daļa strādājuši NVA nodarbinātības programmā, un tikai daži paši meklējuši, pieteikušies pie darba devējiem un atraduši darbu;
 • ēnu dienās piedalījušies 20% no dalībniekiem;
 • ~10 daļa skolēnu zina, kur mācīsies vai studēs pēs skolas beigšanas;
 • ~10 daļa zina, kāda būs viņu nākotnes profesija (lielākoties to nosaka ģimene, mazāk – pats jaunietis).

Kādi ir karjeras vai domu par karjeru ierobežojumi un  šķēršļi:

 • 17% nav izpratnes par karjeras veidošanu;
 • 17% norāda, ka tas ir slinkums;
 • 23% dalībnieku norāda, ka tā ir nedrošība, bailes, nepārliecinātība;
 • 30% jauniešu ir grūti pieņemt lēmumu vai izšķirties starp daudzajām iespējām.

Savukārt kā personīgās karjeras veicinātājus jaunieši norāda:

 • ēnu dienas  – 15%;
 • personīgā motivācija un interese – 15%;
 • karjeras konsultants vai izaugsmes treneris – 15%;
 • NVA piedāvātās nodarbinātības iespējas vasarā – 27%;
 • personīgā darba pieredze – 27%;
 • vecāku, draugu atbalsts un pieredze – 37%.

Kādi secinājumi?

Jaunieši dzīvo savos informācijas “burbuļos” un liela daļa no informācijas par jauniešu iespējām nenonāk līdz šiem burbuļiem. Ja tiešām vēlamies sasniegt jauniešus, tad jāiet pie jauniešiem un jārunā, jāstāsta, jārāda, ko darām un kādas ir jauniešu līdzdalības iespējas. Novērojām, ka foruma dalībniekiem trūkst lokālpatriotisma, un arī sev uzdevām šo jautājumu – vai biedrības ir tās, kas var un cik daudz var stiprināt patriotismu? Būtu jābūt jauniešu vietai, mājai, ielai vai pagalmam, ar ko jaunieši var lepoties, rādīt saviem draugiem, ciemiņiem – tas varētu būt zinātnes centrs, pils, jauniešiem atvērta, draudzīga, labiekārtota, moderna vai pat futūristiska vieta, kuras veidošanā un plānošanā piedalījušies paši jaunieši, vieta, kurā  dzimst idejas un kur idejas var realizēt.

Galvenie darba meklēšanas, atrašanas šķeršļi ir iekšējie – bailes, nepārliecinātība, grūtības pieņemt lēmumus un tamlīdzīgi. Šeit būtu vieta personīgās izaugsmes treniņiem, sevis iepazīšanai, izprašanai, attīstīšanai un tādu prasmju kā laika vadība un plānošana, lēmumu pieņemšana, laime, apgūšana. Karjeras veicinātāji ir personīgā pieredze vai citu (pārsvarā pieaugušo) pieredzes stāsti. Pieaugušajiem vairāk būtu jādalās ar savu darba pieredzi, profesiju stāstiem, jāparāda sava profesija.

Vēl martā un aprīlī būs jauniešu forumi, bet jau tagad izgaismojas izaicinājumi, ar kuriem jāstrādā gan jaunatnes jomai, gan skolai.