Mums Pieder Pasaule

LOGO

15 strazdu ģimenēm jaunas mājas

Pēdējā cikla “Tuvāk” nodarbībā Bauskas novada jaunieši izvietoja 15 putnu būrīšus Svitenes muižas parkā, Saulainē un Bauskas pilskalnā. Svitenes parkā uzcepa desiņas uz ugunskura, pārrunāja padarīto un tad devās uz Svitenes jauniešu telpām, kur atcerējās visas projekta “Tuvāk” nodarbības un izbraukumus, izvērtēja projektā piedzīvoto un mums, ka organizatoriem ieteica, ko sagaida nākošajos projektos.

Visvairāk balsis ieguva Tērvetes dabas parka apmeklējums ar riteņbraukšanu, laivu brauciens, leģendu filmēšana, putnu būrīšu izlikšana un pārgājiens. Arī divu dienu pārgājiens ar nakšņošanu teltīs būtu labs piedzīvojums.

Projekta “Tuvāk” ciklā bija 8 nodarbības, katra veltīta savai tēmai, bet galvenais projekta mērķis bija veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām[1] iekļaušanos sabiedrībā[2] un sekmēt to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību.  Tā kā mūsu biedrība darbojas lauku reģionā un dalībnieki pieteicās no dažādām apdzīvotām vietām un viensētām, uz katru nodarbību tika nodrošināts autobuss, kas atveda un aizveda dalībniekus uz/no nodarbību, turklāt pārsvarā visas bija izbraukuma nodarbības. Tā dalībnieki varēja iepazīt ne tika viens otru, bet arī tuvējo apkātni un Latviju. Ar Aļonu, ukraiņu meiteni, ko iepazinām šajā projektā, esam vienojušies, ka viņa Svitenes tautas namā jauniešiem vadīs gastronomiskās pēcpusdienas. Aļona mācās attālināti Ukrainas tehnikumā par pavāri, un pie mums viņa varēs uztrenēt savas pavāra prasmes, kā arī ar tām padalīties. Atskatoties  uz plānoto un paveikto, varam droši apgalvot, ka esam paveikuši vairāk kā ieplānojuši, jauniešiem ir paplašinājies redzesloks un zināšanas par vēsturi, līdzdalību, diskrimināciju, uzlabojušās sociālās prasmes. Mēs, kā organizatori, esam ieguvuši vairāk pieredzi par darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, zināšanas un izpratni par jauniešu vajadzībām, kā arī esam veicinājuši jauniešu līdzdalību.

Jaunieši, un arī mēs,  uzskata ka šādām nodarbībām ir jābūt mūsu ikdienai – regulāri, vismaz reizi mēnesī, nevis projektveidīgi.

Projekts “Tuvāk” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024.gadam valsts budžeta ietvaros.

 

[1] Saskaņā ar programmā noteikto Jaunieši ar ierobežotām iespējām:

  • jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
  • jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
  • jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki, u.c.);
  • jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā, u.c.);
  • jaunieši ar veselības problēmām (jaunieši ar hroniskām vai smagām saslimšanām vai psihiatriskiem traucējumiem, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kas saskaras ar vecuma, dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas izraisītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, kā arī vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie, u.c.);
  • jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas, u.c.).

 

[2] 3. un 5. jaunatnes mērķis saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijas 2019.–2027. gadam 3. pielikumu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1545229551257&uri=CELEX:42018Y1218(01).