Veicinām izpratni par līdzdalību

Kopā ar Jelgavas un Rīgas jauniešiem un Rīgas vācu kultūras biedrību ieeļļojam pilsoniskos motorus! Pie MPP jaunieši Vita Reinfelde vadībā ar neformālās izglītības metodēm dziļāk iepazina līdzdalību, tās dažādās izpausmes un kā tā var mainīt pasauli.

Ko saka paši jaunieši?

Svitenē visi ir pirmo reizi un, izstaigājot Sviteni arī vairāk ir iepazinuši Latviju un tās vietas.

Tāpat visa grupa pirmo reizi dzird par biedrību “Mums pieder pasaule” – tagad jaunieši zina, ko darba MPP, ko vispār jaunieši, būdami organizācijā, var izdarīt un ietekmēt.

Jauniešiem ir lielāka izpratne par līdzdalību, un katrs var pastāstīt, kāda ir viņa  vai viņas līdzdalība, – vai tā ir talka, vai dalība pašpārvaldē, dalība protestos vai palīdzība patversmes dzīvniekiem.

Paldies Dacei Šulmanei par sadarbību, ceram tikties nākošajos projektos un festivālos.