Tuvāk mežam

Sākoties skolēnu rudens brīvlaikam, 24.oktobrī, arī mēs aizvadījām nākamo, nu jau piekto projekta ”TUVĀK” nodarbību.

Šoreiz devāmies tuvāk mežam uz Tērvetes dabas parku, izbaudīt burvīgo zeltaino rudeni, skolēnu brīvlaika sākumu un kopā būšanu. Šīs nodarbības tēma bija diezgan nopietna – par diskrimināciju un sociālo nevienlīdzību.

Jaunieši pildīja dažādus uzdevumus, kas lika padomāt un iejusties diskriminēto sabiedrības personāžu vietā, lai labāk padomātu un izprastu šo cilvēku stāvokli. Jaunieši atzina, ka tas nebija viegli un viņus pārņēmušas dažādas emocijas.

Nodarbības nobeigumā devāmies riteņbraucienā un izveidojām savas modernās pasakas un stāstus par Tērvetes parka iemītniekiem.

Pirmā rudens brīvlaika diena visnotaļ tika pavadīta vērtīgi un jautrā draugu lokā. Uz drīzu tikšanos jau nākamajās projekta ”TUVĀK” nodarbībās.

Projekts “Tuvāk” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.