Noslēdzies NVA nodarbiātības un LJP jauniešu iniciatīvas projekti

18.oktobris bija pēdējā  projekta “Radošs un aktīvs” diena- tiiiik daudz padarīts, iemācīts, apgūts, radīts! Paldies Laurai Šternai par uzņēmību un iniciatīvu šī projekta īstenošanā! Septembris un oktobris bija īpaši darbīgi Svitenes jauniešu centrā.

Šajā pašā dienā noslēdzies arī Nodarbinātības valsts aģentūras projekts, kura laikā MPP ar Lauras Upītes un Lauras Šternas palīdzību sešu mēnešu garumā nodrošināja Svitenes bērniem un jauniešiem katru dienu pieejamas jauniešu telpas, dažādoja brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicināja dažādu jauniešu prasmju attīstību. 
Dažas atziņas, kas radušās projekta laikā: 💥vēl 6 mēneši, un dalībnieki paši sāktu rakstīt projektus; 💥regulārs darbs ar jauniešiem jāturpina; 💥nepieciešams kāds, kas jauniešus iesaista un parāda virzienu, jo jaunieši ātri aizraujas un nodarbe viņiem iepatīkas.
Projekta laikā izveidota MPP mājas lapa, “iekustināti” jaunieši, attīstītas uzņēmējprasmes, notikusi pirmā Erasmus+ jauniešu apmaiņa, vecāki priecīgi un pateicīgi, ka bērniem ir iespēja dažādot savu brīvo laiku. Tāpat jaunieši, kas piedalījās dažādajās aktivitātēs attīstāja savas radošās, komunikācijas, sadarbības prasmes, drosmi (uzdrīkstēties darīt un kļudīties)  un angļu valodas prasmi.
Biedrībai šie seši mēneši bija jūtams kapacitātes pieaugums, jo varējām izdarīt to, ko ilgi bijām iecerējuši, bet nepietika laika.
Kādi Lauras un Lauras ieteikumi turpmākajai darbībai: vajadzētu iesniegt solidaritātes projektu par eko jautājumiem; pastiprināt sadarbību ar sporta nodaļu – interesanti ar spēles un rotaļas elementiem sporta pasākumi bērniem, jo sports divas reizes nedēļā skolā ir par maz; noskaidrot puišu intereses; sadarbība ar senioru biedrību.
Ļoti ceram, ka ar Bauskas novads pašvaldības atbalstu nākošā gadā varēsim turpināt regulāru darbu ar jaunatni visos Rundāles apvienības pārvalde ciematos.