Pirmās Adventes koncerts

Ar skaistu talantīgās dziedātājas Evelīnas Kramas pirmās Adventes koncertu ir noslēdzies Bauskas novada domes līdzfinansējuma saņemšanai sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai projekts “Jauniešu iesaistes un līdzdalības veicināšana”. Koncerts gan bija paredzēts Svitenes pils puķu dobes talkas noslēgumā, taču tad tas izpalika.

Paldies Svitenes tautas nama vadītājai Sandrai Kerēvicai par mūziķes uzņemšanu tautas nama lielajā zālē!

Foto: Ļena Brazjule.