Novembra radošās darbnīcas

Novembrī esam īstenojuši virkni pasākumu, kas pietuvina Ziemassvētkiem – egļu rūķi un eņģelīši, Adventes vainagi un kalendāri – to visu jau varēja pagatavot MPP rīkotajās radošajās darbnīcās Svitenē, Viesturos un Pilsrundālē, turklāt izmantojot dabas vai savu laiku nokalpojušus materiālus, tiem piešķirot otro dzīvi.

Kā paši dalībnieki atzina – viņi ir iemācījušies gatavot jaunas, noderīgas lietas, ir labi pavadīts laiks kopā ar citiem novaa jauniešiem un bērniem, un galvenais – VISIEM dalībniekiem sanāca uzmeistarot darbnīcā paredzēto lietu, turklāt katram – savādāk! Visas darbnīcas dalībniekiem ir mez maksas.

Projekts “Radošums ir pamats ” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024.gadam valsts budžeta ietvaros.

Foto Vita Reinfelde.

No Vikipēdijas:

Radošums jeb kreativitāte (no latīņucreō — ‘radīt’) ir spēja radīt jaunas idejas vai konceptus. No zinātniska viedokļa, radošas domas rezultātā rodas gan oriģināla, gan piemērota ideja. Ikdienas uztverē radošums vienkārši ir māka radīt ko jaunu. —

Psihologs Roberts Šternbergs (Robert J. Sternberg), skaidrojot radošuma raksturu, izmanto gan ieguldījuma teoriju, kas balstās uz ideju, ka radoši cilvēki ir tie, kas „pērk lēti un pārdod dārgi, t.i., attīsta idejas, kuras ir nezināmas vai nepopulāras, bet tām piemīt izaugsmes potenciāls, pēc tam šo ideju var pārdod tālāk), gan radošuma sasaisti ar lēmumu pieņemšanu.

Ieguldījuma teorijas pamatā ir sešu savstarpēji savienotu komponentu saplūšana:

  • intelektuālās spējas (palīdz redzēt problēmas jaunā skatījumā);
  • zināšanas (jāpārzina nozare, kurā vēlas radīt jaunumu, tāpat dziļas zināšanas par nozari neļauj domāt radoši, pamatā ir iesakņojošies uzskati);
  • domāšanas stils (svarīgi domāt jaunos virzienos);
  • personība (spēja pārvarēt šķēršļus, vēlme riskēt, vēlme pieļaut daudznozīmīgus viedokļus);
  • motivācija (radošuma esence, idejai lielāka veiksme, ja mīl to, ko dara un vairāk fokusējas uz darba procesu, nevis rezultātu);
  • apkārtējā vide.

Šiem komponentiem piemīt loma radošas domāšanas lēmumu pieņemšanā, notiek šo komponentu mijiedarbe, kas uzlabo radošo domāšanu, tāpat viena komponenta vājumu (piemēram, apkārtējā vide) var neitralizēt cita komponenta stiprums (piemēram, motivācija).

Viens no galvenajiem radošās domāšanas priekšnoteikumiem ir tas, ka kreativitāte lielā mērā ir lēmums, ko var pieņemt jebkurš, bet tikai daži cilvēki tiešām pieņem šo lēmumu, jo uzskata, ka radošuma izmaksas ir pārāk augstas. Sabiedrības lomā radošuma attīstībā ir saistīta ar atlīdzības pieauguma noteikšanu un izmaksu samazināšanu. Prasme ģenerēt jaunas idejas ir nepietiekami, sākumā ir jāpieņem lēmums izmantot savas spējas, lai veidotu idejas, analizētu tās un tad pārdot idejas citiem. Bieži vien jaunās idejas sabiedrībā tiek noraidītas. Tipiski cilvēki vēlas, lai viņu radītās idejas patiktu arī citiem, bet tūlītēja kādas idejas atzīšana bieži var norādīt uz to, ka šai idejai nav radošs raksturs.