Mums Pieder Pasaule

LOGO

MPP pirmā jauniešu apmaiņa Erasmus+ Bulgārijā

No 25.augusta līdz 5. septembrim MPP piedalījās pirmajā Erasmums+ Bulgārijā. 🇧🇬Pagaidām vēl visi ir noguruši, tāpēc īsi un vienkārši, ko ieguvām šajā braucienā😅:
1. Pieredzes apmaiņu starp dažādām valstīm.
2. Jaunus draugus, kas kļuva par ģimeni 10 dienu garumā.🥹
3. Iepazinām jaunu, līdz šim neredzētu,valsti.
4. Šādas tādas gudrības projektu rakstīšanā.
5. Jaunu izpratni par projekta dalībvalstu kultūru, ēdieniem, nacionālajām dejām