MPP Vadītāja Vita Reinfelde piedalās Sabiedrības integrācijas fonda sadarbības domnīcā

2024.gada 22. maijā  Sabiedrības integrācijas fonda telpās notika nozīmīga sadarbības domnīca, kurā piedalījās arī MPP vadītāja Vita Reinfelde. Šis pasākums, kas ilga trīs stundas, bija svarīgs solis pēc “NVO reģionālie inkubatori” aptaujas anketas, un tā mērķis bija kopīgi ar biedrībām un nodibinājumiem pārrunāt reģionālo inkubatoru modeli, kā arī diskutēt par aktuālo aktivitāšu iekļaušanu.

Pasākuma mērķis un nozīme

Sadarbības domnīca tika organizēta ar mērķi sniegt atbalstu projekta mērķa grupai – biedrībām un nodibinājumiem, stiprinot to kapacitāti, izaugsmi un veicinot NVO vides uzlabošanos. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība veicināt sadarbību un iesaisti pilsoniskajā dialogā, kas ir būtiski pilsoniskās sabiedrības attīstībai. Plānots, ka reģionālie NVO inkubatori uzsāks darbību 2025.gadā un šī projekta ietvaros darbosies divus gadus.

Diskusiju tēmas un rezultāti

Pasākuma laikā tika apspriestas vairākas būtiskas tēmas, tostarp:

  • Reģionālo inkubatoru modelis un tā pielāgošana dažādu reģionu vajadzībām.
  • Aktuālo aktivitāšu iekļaušana, lai efektīvāk atbalstītu biedrības un nodibinājumus.
  • Kapacitātes stiprināšana un izaugsmes iespējas NVO sektorā.
  • Sadarbības veicināšana starp dažādām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem.

Diskusiju rezultātā tika identificētas vairākas svarīgas iniciatīvas un pasākumi, kas palīdzēs uzlabot reģionālo inkubatoru darbību un veicinās NVO sektora attīstību.

Sadarbības domnīca bija vērtīga platforma, kurā biedrības un nodibinājumi varēja apmainīties idejām un pieredzi, kā arī kopīgi strādāt pie NVO vides uzlabošanas.  Šādi pasākumi ir būtiski, lai veicinātu sadarbību un dialogu, kas ir svarīgi pilsoniskās sabiedrības attīstībai un stiprināšanai.


Mēs esam pateicīgi Sabiedrības integrācijas fondam par šādas domnīcas organizēšanu un ceram, ka tās rezultāti sniegs pozitīvu ietekmi uz biedrībām un nodibinājumiem visā Latvijā.