Līdzdalības darbnīcas Pilsrundāles vidusskolā

Šodien un visu šo nedēļu  Pilsrundāles vidusskolā mēs vadīsim līdzdalības nodarbības, kurās dalībnieki, spēlējot biedrības ” Delna” un “Mums pieder pasaule” veidotās spēles par līdzdalību, guva un gūs izpratni, kas ir līdzdalība, kas notiek, ja sabiedrība neiesaitās līdzdalības procesā un kas jādara, lai piedalītos līdzdalības procesā. Tās ir pavisam vienkāšas lietas, ko jaunieši var darīt ikdienā – iesniegt idejas skolēnu pašpārvaldei vai vadībai, piedalīties talkās, palīdzēt patversmes dzīvniekiem, iesaistīties jauniešu biedrībās, organizēt protestus un daudz citi, lielāki un mazāki pasākumi, lai pasaule pašiem un citiem kļūtu labāka.

Mums prieks, ka Pilsrundāles vidusskolas jaunieši tagad ir zinošāki un mēs ceram, ka zināšanas ar laiku tiks izmantotas praktiski.

Nodarbības īstenojam SIF projekta “Lai pasaule kļūtu labāka” ietvaros.