Laura piedalījās ERASMUS+ Rumānijā

No 19-24 jūnijam, pabijām ERASMUS+ mācību projektā Rumānijā!

Šīs apmācības bija vērstas ar mērķi gūt zināšanas par ERASMUS+ un Erasmus Solidaritātes Korpusa projektu kvalitatīvu izstrādi ar mērķi jauniešu līdzdalībai. Turklāt tās sniedza iespēju iegūt jaunus projektu partnerus no citām organizācijām Eiropā. Projekta dalībnieku mērķa grupa bija vērsta uz jaunatnes līderiem, jaunatnes projektu vadītājiem un neformālām jauniešu grupām.

Papildus tam, organizācijas “New Power in Youth” organizētā Projektu Laboratorija apvienoja 30 jaunatnes jomas līderus un jaunatnes darbiniekus no dažādām Eiropas valstīm, lai sniegtu zināšanas par ERASMUS+ un Erasmus Solidaritātes Korpusa (ESC) ar virzienu jauniešu apmaiņas un līdzdalības projektu iespējās.

Galvenie mācību mērķi bija sniegt atbalstu kvalitatīvu Erasmus un ESC projektu izstrādē, kas vērsti uz jauniešu līdzdalību, stiprināt izpratni par līdzdalības pieejām, izpētīt pilsoniskumu Eiropas kontekstā (sākot ar jauniešu iesaistīšanās lomu viņu kopienās, lēmumu pieņemšanas iniciatīvām un beidzot ar viņu lomu 2024.gada Eiropas vēlēšanās).

Ka arī iespēja veicināt partnerības un kopīgus projektus par tēmām vai sociāliem jautājumiem, ko jaunatnes līderi apzinājuši savā vietējā kontekstā.

Mācību laikā uzzinājām noderīgus rīkus darbam ar jauniešiem, izpratām jauniešu svarīgumu Eiropas vēlēšanās, atsvaidzinājām zināšanas par līdzdalības tēmu, ko paši jau apguvām un varam piedāvāt apmācību programmu skolām.

Paviesojāmies pasaules otrajā lielākajā celtnē – Rumānijas parlamentā, kur bija iespēja apspriesties un apmainīties ar informāciju ar vietējā un Eiropas līmeņa jaunatnes jomas pārstāvjiem Rumānijā. Sadraudzējāmies ar projekta dalībniekiem, kas ļaus mums sadarboties kādos nākotnes projektos.

Kopumā ļoti vērtīgas mācības un pieredzes apmaiņa, kur jāsaka liels paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, par doto iespēju piedalīties šinīs mācībās.