Konference “Latvija jauniešu acīm”

16.novembrī biedrības valdes priekšsēdētāja Eva Reinfelde un valdes locekle Vita Reinfelde piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas konferencē darbā ar jaunatni iesaistītajiem “Latvija jauniešu acīm”. Biedrības idejas tika pārstāvētas divās darba grupās – par jauniešu mobilitāti kopā ar Satiksmes ministriju un par jauniešu līdzdalību kopā ar pārstāvjiem no Izglītības un zinātnes ministrijas. Patiess prieks bija satikt kolēģus, draugus un sadarbības partnerus.