Mums Pieder Pasaule

LOGO

Ko padarījis Kristiāns – NVA projekta “Darbam nepieciešamo prasmju attīstība” dalībnieks?

Sešus mēnešus Kristiāns kā projektu vadītāja asistents līdzdarbojās dažādu projektu īstenošanā, kā arī īstenoja savas iniciatīvas.

Šajos mēnešos Kristiāns digitalizēja Svitenes pils muzeja materiālus, vadīja radošas un praktiskas nodarbības, apguva pats dažādas radošas un dzīvei nepieciešamas prasmes, organizēja spēļu pēcpusdienas un bija atbildīgs par to, lai jauniešu telpas Svitenē no februāra līdz jūlijam ir atvērtas jauniešiem.

Kristiāns par savu pieredzi MPP izsakās īsi:

Šo sešu mēnešu laikā es esmu iemācījies, izdarījis un pamēģinājis ļoti daudz lietas. Pirms darba MPP es nekad nebīju tuftojis, bet tagad man tas ļoti labi sanāk. Nekad iepriekš nebiju tulkojis  spēles vai digitalizējis kādas muižas fotogrāfijas un dokumentus, bet paveicu to visu.
Bet vislabāk man patika un izdevās  šūt auduma maisiņus – paspēju sašūt labu daudzumu kvalitatīvu maisiņu, ko MPP varēs izmantot balvām un iepirkumiem.
Ko es ieteiktu MPP – rīkot vairāk pasākumus saistītus ar ēdienu. Visiem patīk našķoties un skatoties pēc atsauksmes no vietējiem, gatavošana ir diezgan populāra. Manas īsās darba pieredzes  laikā ir bijis viss vajadzīgais atbalsts gan ar resursiem, gan garīgi. Noteikti iesaku pamēģināt pastrādāt biedrībā jebkuram jaunietim, ja to atļauj vecums un bezdarbnieka statuss – tik daudz laba un sabiedrībai nozīmīga darba var padarīt :)).

Esam ļoti pateicīgi Nodarbinātības valsts aģentūrai par šo iespēju  mums – ir cilvēkresurss ļoti daudzu darbu padarīšanai, jaunas idejas un skatu punkti, bet Kristiānam – dažādu dzīvē noderīgu prasmju apgūšanā.