Izvērtēta un izveidota biedrības stratēģija nākošajiem diviem gadiem

7. un 8. aprīlī notika biedrības “Mums pieder pasaule” piektais stratēģijas plānošanas seminārs, kurā kopā izvērtējām padarīto un iepriekšējā stratēģijā ieplānoto, projektu “Nākamais līmenis” un “Nākamais attiecību līmenis” ietekmi uz organizācijas darbību.
Šīs bija ļoti intensīvas un jēgpilni pavadītas dienas ar pievienoto vērtību katram no mums un organizācijai. Paldies Rinaldam Rudzītim, kas mūs izveda caur šo procesu un virzīja uz vīzijas, vērtību un misijas pārskatīšanu un izvērtēšanu, mērķu noteikšanu un aktivitāšu ieplānošanu. Tas patiesi bija lielisks komandas darbs vietā ar dvēseli – Bruknas muižā.
Projektu “Nākamais līmenis” 100% finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 19992,20 eiro. Līg.Nr. AIF/2021/IK/027.