Mums Pieder Pasaule

LOGO

Svitenes pils

Lielā talka pie Svitenes pils

Sestdien, 22.aprīlī, arī MPP talkoja. Mēs izravējām garo, pagājušajā gadā iekārtoto puķu dobi, iznesām skaistos dobes krēslus un palīdzējām sakopt Svitenes pils pagalmu.