Biedrībai “Mums pieder pasaule” ir piešķirta Eiropas solidaritātes korpusa kvalitātes zīme

Mums ir piešķirta kvalitātes zīme!
Ko tas nozīmē?
🌍 Mums būs lieliska iespēja strādāt ar diviem ārvalstu brīvprātīgajiem, kas pievienosies mūsu komandai. Tas ir lielisks solis uz priekšu mūsu misijā uzlabot lauku jauniešu dzīves kvalitāti un veidot starptautisku jaunatnes sadarbību un solidaritāti!
1. projekta mērķis mērķis: Veicināt izpratni par pilsoniskumu un ES vērtībām jauniešiem, vietējai kopienai un plašākai sabiedrībai, galvenokārt Svitenes, Rundāles un Viesturu pagastos, Bauskas novadā, un arī Bauskas novadā.
PAMATOJUMS: zems jauniešu pilsoniskās līdzdalības līmenis Latvijā un izpratnes trūkums par ES vērtībām un ieguvumiem no šo vērtību integrācijas. sabiedrībā. APRAKSTS: ESK brīvprātīgo klātbūtne un iesaistīšanās izglītojošos pasākumos (diskusijas, darbnīcas, filmu seansi u. c.) Svitenes jauniešu centrā un citur Bauskas novadā par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem sadarbībā ar vietējiem partneriem. Brīvprātīgie iesaistās atbilstoši savām spējām un interesēm. INDIKATORI: jauniešu, sabiedrības un partneru iesaistes līmenis aktivitātēs un diskusijās par aktivitātēm; pasākumu skaits un apmeklētība. VĒRTĒŠANA: novērtējot plašu pasākumu publicitāti dažādos plašsaziņas līdzekļos (vērtē MPP sociālo mediju speciālists reizi gadā), novērtējot pasākumu apmeklētību reizi gadā; ilgtermiņā – sabiedrības interese un iesaistīšanās MPP aktivitātēs, kas notiek tiešsaistē un klātienē, un to, kā tās tiek īstenotas. Jauniešu telpas Svitenes pagastā atvētas jauniešiem katru dienu, tiek īstenots mērķtiecīgs darbs ar jauniešiem.
2. projekta mērķis: Nodrošināt jauniešiem kvalitatīvu brīvprātīgā laika pavadīšanu, veicināt izpratni par iecietību pret daudzveidību un diskriminācijas novēršanu. (etniskā, seksuālās orientācijas, dzimuma, invaliditātes, politiskās vai citas pārliecības u. c.)
PAMATOJUMS: zema tolerance, augsts naida runas līmenis, zems pilsoniskās līdzdalības līmenis, augsts depresiju skaits APRAKSTS: ESK brīvprātīgo klātbūtne un iesaistīšanās mūsdienu izglītības un kultūras pasākumos Svitenes pagastā un tuvākajās apkaimēs, veicina piederības izjūtu kopienai, iecietību pret dažādību sabiedrībā un diskriminācijas novēršanu sadarbībā ar vietējiem partneriem. Brīvprātīgie iesaistās atbilstoši savām spējām un interesēm. INDIKATORI: jauniešu un sabiedrības iesaistes līmenis aktivitātēs un diskusijās par aktivitātēm, dažādu mērķauditoriju, pasākumu skaits un apmeklētība. VĒRTĒŠANA: izvērtējot pasākumu publicitāti dažādos plašsaziņas līdzekļos (vērtē MPP sociālo mediju speciālists reizi gadā), izvērtējot pasākumu apmeklētību, iesaistīšanos tiešsaistes pasākumos (vērtē MPP projektu vadītāji reizi gadā), ilgtermiņā sabiedrības interese un iesaistīšanās MPP, kopienas un citu NVO, vietējo kopienu pasākumos, naida runas samazināšanās.
Vairāk par Eiropas solidaritātes korpusu in brīvprātīgo darbu šeit.
Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīme Nr. 2023-1-LV02-ESC50-QLA-000195018 stājas spēkā no 09.01.2024.