Pabeigts process pie MPP stratēģijas izveides

Sestdien, 29.aprīlī MPP biedri kopsapulcē noslēdza pēdējos darbus pie MPP 2023.-2025.gada statēģijas. Ir noformulēta biedrības vīzija, mērķi, uzdevumi.

Biedrības “Mums pieder pasaule” misija paliek nemainīga: Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti LAUKOS, lai Latvijas lauki paliek DZĪVI, un lai būtu vēlme atgriezties uz dzīvi ŠEIT!

Ir noformulēta biedrības vīzija: Izcils piemērs un dzinējspēks jauniešu un kopienas attīstībai.

MPP mērķi:

Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Veicināt savas un citu kultūru iepazīšanu un sekmēt iekļaušanu.

Uzlabot vietējās kopienas vidi.

Paaugstināt organizācijas biedru zināšanas, prasmi un sadarbību.

 

MPP vērtības:

Komanda

Mēs esam spēcīga komanda, kuras pamatā ir cieņa, uzticība un ģimeniskums. Komandā varam izdarīt vairāk, produktīvāk un dažādāk.

Iniciatīva

Mēs īstenojam savas idejas, darot, radot, iesaistoties un iesaistot citus, lai attīstītos paši un dotu iespēju attīstīties citiem.

Atbildība

Iesāktos darbus pabeidzam nepieviļot savu komandu. Sākot darīt, izvērtējam savas spējas izdarīt – nemētājamies ar solījumiem.

Radošums

Ļauj mums plašāk paskatīties uz pasauli un ieraudzīt neizmantotās iespējas. Tas attīsta organizāciju un mūs, kā arī veicina kopienas izaugsmi.