Lielā talka pie Svitenes pils

Sestdien, 22.aprīlī, arī MPP talkoja. Mēs izravējām garo, pagājušajā gadā iekārtoto puķu dobi, iznesām skaistos dobes krēslus un palīdzējām sakopt Svitenes pils pagalmu.